Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru cez  www.igorvlk.sk

Internetový predaj na stránke www.igorvlk.sk sa riadi zákonmi a právnymi predpismi SR.  A to najmä: Obchodným zákonníkom,  Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

Predávajúcim je spoločnosť:

Igor Vlk-súkromná firma

Svätoplukova 21/3

97101 Prievidza

IČO: 33974233
 

Kupujúcim je osoba, ktorá objedná tovar ponúkaný predávajúcim na internetovej stránke www.igorvlk.sk a potvrdí objednávku v elektronickom systéme, čím vysloví súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku (objednávka)

Kúpno-predajná zmluva o zásielkovom predaji je uzavretá na diaľku medzi kupujúcim a predávajúcim jedným z nasledovných spôsobov:

- vyplnením elektronického formulára na www.igorvlk.sk kupujúcim
- e-mailovou správou kupujúceho predávajúcemu
- telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.

Do platnosti a účinnosti vstupuje až po potvrdení objednávky predávajúcim. Ak kupujúci zvolí ako spôsob doručenia osobný odber v predajni nejedná sa o zásielkový predaj ani o zmluvu uzatvorenú na diaľku.

Špecifické práva kupujúceho pri zásielkovom predaji

Kupujúci môže zmysle § 12 zákona NRSR 108/2000 Zb. vrátiť nepoužitý tovar objednaný prostredníctvom www.igorvlk.sk do siedmych dní od jeho prevzatia aj bez uvedenia dôvodu. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za vrátený tovar.

 

Kupujúci v zmysle § 12 ods. 5 písm. c) zákona NRSR 108/2000 Zb. nemôže vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (napr. pomôcky na mieru...), alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. ortopedické vložky, pančuchy, bandáže, pomôcky nosené na koži bez možnosti dezinfekcie...), alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. inkontinenčné pomôcky, plienky, hygienické potreby, náplasti, kozmetika...), alebo tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze.