Užitočné informácie

15.2.2016

Koľko a ako často si môžem dať predpísať zdravotnú pomôcku? Zoznam platný od 1.1.2016-31.1.2016

cast_2_limity_k_01_04_2016.rtf (844084)

2.2.2014

AKO ZÍSKAŤ ZDRAVOTNÚ POMôCKU?

1. Platba hotovosťou

2. Lekársky predpis od odborného lekára, najčastejšie CH,NCH,NEU,NCH,ORT,RHB, ale napríklad pri chodítkach alebo inv,vozíkoch je potrebné aj potvrdenie od revízného lekára, zdravotnej poisťovne. Pomôcka môže byť plno alebo čiastočne hradená zdravotnou poisťovňou. Každá pomôcka má svoj individuálny kód kt. môžete nájst v zozname zdravotných pomôcok vydaným MZSR (viď prílohu nižšie). Ak už máte vybratú pomôcku, je potrebné informovať o tom odborného lekára a najlepšie už aj s kódom zdravotnej pomôcky. 

3. Poskytnutie príspevku na kompenzačnú pomôcku z ÚPSVaR. Tu nájdete bližie informácie www.upsvar.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim-1/kompenzacie-tazkeho-zdravotneho-postihnutia/tazko-zdravotne-postihnuty-s-potrebou-pomocok.html?page_id=262513&urad=240511